ฉายภาพยนตร์การ์ตูน ให้ผู้สูงอายุได้รับชม

ฉายภาพยนตร์การ์ตูน ให้ผู้สูงอายุได้รับชม
วันที่ 6 พ.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 77 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 กลุ่มงานพัฒนาการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุฉายภาพยนตร์การ์ตูน เรื่อง “The Queen’S Corgi (จุ่นสี่ขาหมาเจ้านาย)” ให้ผู้สูงอายุได้รับชม เพื่อผ่อนคลายระหว่างวันและสร้างความเพลิดเพลินแก่ผู้สูงอายุพร้อมจัดบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างการรับชม และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ COVID–19 อย่างเคร่งครัด