จัดอาหารว่าง "นมหมี..คลายร้อน" ให้แก่ผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง

จัดอาหารว่าง
วันที่ 10 มิ.ย. 2564 | ผู้เข้าชม 22 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค โดยนักสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ พี่เลี้ยง อาคารโสมสวลี จัดอาหารว่าง "นมหมี..คลายร้อน" ให้แก่ผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง ได้รับประทานในช่วงบ่าย เพื่อให้ผู้สูงอายุได้สดชื่น คลายร้อน ถูกสุขอนามัย และมีประโยชน์ต่อร่างกาย