ออกกำลังกาย..ยามเช้า โดยนำผู้สูงอายุกลุ่ม A

ออกกำลังกาย..ยามเช้า โดยนำผู้สูงอายุกลุ่ม A
วันที่ 10 มิ.ย. 2564 | ผู้เข้าชม 22 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค โดยนักสังคมสงเคราะห์เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง ทำกิจกรรม “ออกกำลังกาย..ยามเช้า” โดยนำผู้สูงอายุกลุ่ม A อาคารสวัสดิผล จำนวน 26 คน ร่วมออกกำลังกายตามหลักแอโรบิคในช่วงเช้า เริ่มต้นด้วยเพลงเบาๆ ฝึกสมาธิ ได้แก่ เพลงดั่งดอกไม้บาน ตามด้วยเพลงที่มีความเร็วขึ้นเล็กน้อย เพลง T26 โบก โบ๊ก โบก และต่อด้วยเพลงสนุกๆ Chicken Dance ซึ่งสร้างความสนุกสนานให้กับผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนโลหิต ทำให้ผู้สูงอายุ สดชื่น กระฉับกระเฉง ตลอดทั้งวัน