จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”

จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”
วันที่ 11 มิ.ย. 2564 | ผู้เข้าชม 11 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) พร้อมเจ้าหน้าที่ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับทีม One Home พม.เชียงใหม่ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์"มีแล้วแบ่งปัน" โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ณ ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

คลังภาพ