ศพส.ภูเก็ต #เข้าร่วมประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลการให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (พม.)

ศพส.ภูเก็ต #เข้าร่วมประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลการให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (พม.)
วันที่ 19 ก.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 34 ครั้ง