กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุร่วมพบปะเยาวชนที่เข้ารับการฝึกงานกับกรมกิจการผู้สูงอายุ โครงการเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน : สร้างผู้นำการพัฒนาสังคมรุ่นใหม่

กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุร่วมพบปะเยาวชนที่เข้ารับการฝึกงานกับกรมกิจการผู้สูงอายุ โครงการเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน : สร้างผู้นำการพัฒนาสังคมรุ่นใหม่
วันที่ 22 ก.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 19 ครั้ง