ผู้สูงอายุแห่งชาติ

 • พิธีเปิดงานสังสรรค์ “รวมพลังวัยหวานสายสัมพันธ์” ซึ่งดำเนินการจัดขึ้นโดยโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบระดับจังหวัดนนทบุรี

  8 ก.พ. 2563 | 1,908

  วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุม จอมพล ป.พิบูลสงคราม โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์) เป็นประธานในพิธีเปิดงานสังสรรค์ “รวมพลังวัยหวานสายสัมพันธ์” ซึ่งดำเนินการจัดขึ้นโดยโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบระดับจังหวั

  อ่านต่อ
 • ผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2562

  10 พ.ค. 2562 | 2,333

  ชื่อ -สกุล : นายแพทย์ บรรลุ ศิริพานิช วันเกิด : 17 พฤษภาคม 2468 ที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ครอบครัว : เป็นบุตรคนสุดท้องในจำนวนพี่น้อง 9 คน สมรสกับ นางนิรันดร์ ศิริพานิช มีบุตร-ธิดา 3 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 1 คน การศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 21 จบทางด้านศัลยกรรมที่มหาวิทยา

  อ่านต่อ
 • ผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2561

  10 เม.ย. 2561 | 2,283

  สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2482 ที่จังหวัดเพชรบุรี เป็นบุตรของนาย อารีย์ ตันติเวชกุล อดีต ส.ส.จังหวัดนครราชสีมา 5 สมัย เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ท่านผู้หญิง ประสานสุข ตันติเวชกุล ต้นเครื่องพระกระยาหารไทยในพระตำหนักจิ

  อ่านต่อ
 • ประจำปี 25660 : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต)

  15 พ.ค. 2560 | 5,551

  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต) นามเดิม ประยุทธ์ นามสกุล อารยางกูร เป็นบุตรคนที่ 5 ของนายสำราญและนางชุนกี อารยางค์กูร เกิดที่ตลาดใต้ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2481 ปัจจุบันสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต) มีอายุ 79 ปี เมื่ออายุได้ 6 ขวบเข้าเรียนช

  อ่านต่อ
 • ประจำปี 2556 : ศาสตราจารย์ ประเสริฐ ณ นคร

  15 มิ.ย. 2559 | 3,203

  ศาสตราจารย์ ประเสริฐ ณ นคร ประวัติ ศาสตราจารย์ ประเสริฐ ณ นคร เกิดเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2461 ที่จังหวัดแพร่ เป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวน 8 คน ของนายบุญเรืองกับนางกิมไล้ ณ นคร สมรสกับนางสาวเยาวลักษณ์ ลีละชาต มีบุตรชื่อ นายปิยพร ณ นคร และสมรสกับ นางสาวสมทรง โหตระกิตย์ มีบุตรชื่อ นางเสมอใจ บุญวิ

  อ่านต่อ
 • ประจำปี 2558 : เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่

  15 มิ.ย. 2559 | 3,339

  เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ณ วันเพ็ญเดือนหก ปีมะเส็ง ที่ 22พฤษภาคม 2472เจ้านายฝ่ายเหนือองค์น้อย แห่งคุ้มหลวงริมปิงได้ถือกำหนดขึ้น ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา จึงได้รับนามว่า เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เป็นธิดาคนที่ 3ในจำนวน 4คนของเจ้าราชภาคินัย (เมืองชื่น ณ เชียงใหม่) กับหม่อมจันทร์เทพย์ ณ เชียงใ

  อ่านต่อ
 • ประจำปี 2557 : นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

  15 มิ.ย. 2559 | 3,627

  นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา หากจะกล่าวถึงผู้สูงอายุที่ทรงคุณวุฒิ มีบทบาทในภาครัฐวิสาหกิจ ราชการองค์กรธุรกิจภาคเอกชน แวดวงการพัฒนาคนและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีบทบาทการพัฒนาระบบการศึกษาไทยคนสำคัญหนึ่งในจำนวนที่น้อยยิ่งนั้นคือ นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ประวัติ นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธย

  อ่านต่อ
 • ประจำปี 2559 : นายเสนาะ อูนากูล

  8 มิ.ย. 2559 | 3,279

  นายเสนาะอูนากูล ประวัติ นายเสนาะ อูนากูล เกิดวันที่ 24กรกฎาคม 2474ที่จังหวัดชลบุรี บิดาเป็นผู้สร้าง "ตลาดหนองมน" เป็นบุตรชายคนเล็กของพี่น้องทั้งหมด 8 คน สมรสกับคุณหญิงนงนุช อูนากูล

  อ่านต่อ