ผู้สูงวัยรู้เท่าทัน Fake News (ข่าวปลอม) (สลก.)

ผู้สูงวัยรู้เท่าทัน Fake News (ข่าวปลอม) (สลก.)
วันที่ 23 มิ.ย. 2565 | ผู้เข้าชม 956 ครั้ง | โดย กลุ่มเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ