การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่จัดไว้ โดยให้ความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ

การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่จัดไว้ โดยให้ความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ
วันที่ 18 ก.ย. 2566 | ผู้เข้าชม 301 ครั้ง | โดย กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ สคส