6 เทคโนโลยีที่น่าสนใจในปัจจุบันที่นำมาช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุ

6 เทคโนโลยีที่น่าสนใจในปัจจุบันที่นำมาช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุ
วันที่ 7 ก.พ. 2564 | ผู้เข้าชม 17,536 ครั้ง | โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ทนส.กยผ.)

6 เทคโนโลยีที่น่าสนใจในปัจจุบันที่นำมาช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุ

ในปัจจุบันคงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าเทคโนโลยีต่างๆล้วนแล้วแต่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนช่วยในการเพิ่มคุณภาพชีวิตของทุกเพศทุกวัย
รวมไปถึงผู้สูงอายุได้อย่างดียิ่ง ตั้งแต่คนที่ยังช่วยเหลือตัวเองได้ จนไปถึงผู้ที่มีภาวะโรคประจำตัว จนต้องอยู่ในภาวะพึ่งพา ต้องการดูแลคนใกล้ชิด

เทคโนโลยีดังกล่าวนี้ไม่เพียงแต่ที่จะเพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความสะดวกสบายในการดูแลผู้สูงวัยแล้วยังช่วยเพิ่มความพึงพอใจและ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยและครอบครัวได้อีกด้วยนะครับ

วันนี้หมอมี 6 เทคโนโลยีในกระแส ที่น่าสนใจในยุคปัจจุบัน ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงวัยและหมอหวังว่าจะเกิดขึ้น
ในไทยอย่างเต็มรูปแบบในไม่ช้าไม่นานนี้นะครับ

1. ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย

ในการศึกษาการใช้ชีวิตของสังคมผู้สูงอายุที่อยู่ในวัยเกษียณเมื่อสี่ปีที่แล้วที่อเมริกาพบว่ากว่า 90% มีการนำเอาระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายเพื่อ
เข้ามาประยุกต์ ปรับใช้ ประมวลผล ในชีวิตประจำวัน และได้มีกว่าหนึ่งในสามที่นำเอาระบบดังกล่าวเข้ามาใช้เพื่อ " การเข้าสังคม "
ในโลกโซเชียลสำหรับผู้พักอาศัยเลยทีเดียว

2. อุปกรณ์ tablet และ iPad

เนื่องจากอุปกรณ์ที่ทันสมัยนี้จะมีโปรแกรมที่แสดงภาพและเสียงสำหรับประกอบสิ่งบันเทิง การเล่นเกม และช่องทางการสื่อสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ได้อย่างดี ช่วยในการกระตุ้นศักยภาพของสมองและความจำ บางรายอาจจะปรับมาใช้เป็นเครื่องดนตรี รวมถึงช่องทางรับข้อมูลข่าวสาร online
หรือเลือกหาหนังสือในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-book ได้ด้วย

3. การใช้สมาร์ทโฟน

ในปัจจุบันคงเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าการใช้โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนนั้นสามารถใช้ได้ในทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุ

ซึ่งหมอว่า " ง่ายมากๆ "

เนื่องจากระบบปฏิบัติการการใช้งานที่ง่ายและเป็นมิตรการ มีระบบปุ่นสัมผัสหน้าจอและตัวอักษรที่มีขนาดใหญ่ ผสมผสานกับแอพพลิเคชั่น
ที่ดาวน์โหลดได้ง่าย รองรับการใช้งานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการบอกพิกัดตำแหน่งสถานที่ต่างๆ GPS ที่จะอำนวยความสะดวกในการขับรถไปยังที่ต่างๆ

มีแอปพลิเคชั่นเตือนการรับประทานยาการช่วยสอนทำอาหาร หาเมนูสุขภาพใหม่ๆ อีกทั้งยังมีโปรแกรมที่จะติดต่อสื่อสารกัน ด้วยการพิมพ์อักษร
ส่งวิดีโอ รูปภาพ หลายรูปแบบ ที่ hothit ไม่ว่าจะเป็นรอย Facebook, Instagram, Line, Youtube, Google ต่างๆเป็นต้น

4. วิดีโอเกม

มีการศึกษาทางด้านสมองและจิตวิทยาหลายชิ้นพบว่าผู้สูงวัยที่ลองเล่นวิดีโอเกม เล่นเป็นกิจกรรมเสริมระหว่างวัน พบว่ามีสุขภาพร่างกายและจิตใจ
รวมถึงอารมณ์ที่ดีกว่าการเล่นเกมยังช่วยในด้านการพัฒนาศักยภาพสมอง ความจำสมาธิ การรู้จักวางแผนและคิดอย่างเป็นระบบด้วย อีกทั้งช่วยเพิ่ม
การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยครับ

5. อุปกรณ์ช่วยติดตามระบบสุขภาพ

เครื่องมือเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม เก็บข้อมูลและประมวลผลภาวะสุขภาพของผู้สูงวัย โดยมากจะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถสวมใส่ได้ในร่างกาย
ไม่ว่าจะเป็นนาฬิกา ที่รัดข้อมือ ช่วยแสดงและบันทึกสัญญาณชีพ เครื่องวัดการเต้นหัวใจ ตรวจนับจำนวนก้าวเดินได้ซึ่งจะช่วยติดตามภาวะสุขภาพและ
บางทีก็จะช่วยให้เป็นแรงจูงใจในการควบคุมอาหาร ควบคุมน้ำหนัก รวมถึงการออกกำลังกายด้วย

6. ระบบการเรียกพยาบาลและการแพทย์ฉุกเฉิน

กำลังเอาระบบไร้สายเข้ามาอำนวยความสะดวกในสถานที่พักอาศัยรวมถึงสถานพยาบาลที่ใช้ในการเรียกพยาบาลหรือคนที่อยู่ใกล้ชิด คอยให้ความช่วยเหลือ
เวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งอำนวยความสะดวก และช่วยเป็นประโยชน์ให้การดูแลทั่วถึง ปลอดภัย และเกิดความอุ่นใจ อาจนำมาติดตั้งที่บริเวณเตียงนอน ห้องน้ำ
หรือจุดเสี่ยงต่างๆที่ผู้สูงวัยได้ใช้ชีวิต รวมทั้งในสถานที่ต่างๆเป็นเวลานาน

ในส่วนนี้ยังรวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจติดตามการใช้ชีวิตของผู้สูงวัย เช่น กล้องติดเพื่อสำรวจ ระบบการแจ้งเตือนที่ประตูหรือหน้าต่าง กล้องตรวจจับ
การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ รวมไปถึงระบบการเตือนกินยา ด้วยครับ

หมอหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เมืองไทยในฝันของหมอ ที่จะเห็นผู้สูงวัยสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวกับผู้ดูแล กับชีวิตช่วงที่มีคุณค่ามากที่สุด
อย่างมีคุณภาพชีวิต มีความสุขสบาย และมีความสุขที่สุด

หมอเชื่อว่าเทคโนโลยีดังกล่าวจะเป็นส่วนช่วยที่สำคัญที่จะทำให้ความฝันต่างๆของหมอ และของคนไทยนั้นเป็นจริง ซึ่งคิดว่าอีกไม่ช้าไม่นาน ไม่น่าเกิน 10 ปี
สิ่งต่างๆเล่านี้จะถูกนำมาปรับประยุกต์ใช้ ในสังคมบ้านเราอย่างเต็มรูปแบบและเข้าถึง " อย่างเท่าเทียม " มากขึ้น แน่นอนครับ