ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ฉบับที่2/65)

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ฉบับที่2/65)
วันที่ 12 พ.ย. 2564 | ผู้เข้าชม 1,936 ครั้ง | โดย กลุ่มกฎหมาย สลก.