โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานกองทุนผู้สูงอายุผ่านสื่อโทรทัศน์

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานกองทุนผู้สูงอายุผ่านสื่อโทรทัศน์
วันที่ 19 ต.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 476 ครั้ง | โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ทนส.กยผ.)


1.กะปิคลองโคน จ.สมุทรสงคราม

 


2.เพาะเห็ด จ.เพชรบุรี

 


3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งและขยายเครือข่ายกีฬาวู้ดบอล รุ่นที่ 3 จ.เชียงราย

 


4.หมวกป้องกันสารคัดหลั่ง จ.กรุงเทพมหานคร


5.โครงการฝึกอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้าและการทำอาหารพื้นบ้านหมูชะม่วงแช่ฟรีช จ.จันทบุรี

 


6.การทำตุ๊กตา จ.แม่ฮ่องสอน

 


7.ประดิษฐ์ดอกไม้ จ.แม่ฮ่องสอน

 


8.การบูรผลไม้ จ.ตราด


9.ทำสวน จ.กรุงเทพมหานคร

 


10.แกะสลักไม้แปรรูป จ.เชียงราย

 


Spot กองทุนผู้สูงอายุ ความยาว 1 นาที