กรมกิจการผู้สูงอายุ ชวนร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 2564

กรมกิจการผู้สูงอายุ ชวนร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 2564
วันที่ 7 เม.ย. 2564 | ผู้เข้าชม 65 ครั้ง

เนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 13 เมษายน 2564

กรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมส่งเสริมสนับสนุนความรักและความผูกพันต่อผู้สูงอายุในครอบ ครัว พร้อม เชิญชวนร่วมรณรงค์สร้างความตระหนัก รู้คุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 และติดตามชมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 2564 ทางออนไลน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ทาง Fanpage Facebook : กรมกิจการผู้สูงอายุ