MEDEE มีดี ระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะงานในยุคดิจอทัลสำหรับผู้สูงวัย

MEDEE มีดี ระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะงานในยุคดิจอทัลสำหรับผู้สูงวัย
วันที่ 11 เม.ย. 2565 | ผู้เข้าชม 708 ครั้ง | โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ทนส.กยผ.)