ขอเชิญชวนรับฟังการเสวนา "สานต่อภูมิปัญญา พัฒนาสร้างสรรค์ เสริมสร้างสังคมผู้สูงอายุ"

ขอเชิญชวนรับฟังการเสวนา
วันที่ 19 ส.ค. 2565 | ผู้เข้าชม 891 ครั้ง | โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ทนส.กยผ.)