ขอเชิญชวนส่งแนวคิดและผลงานคลิปสั้น ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมท้องถิ่นไทย พัฒนาสังคม มั่นคงผู้สูงวัย”

ขอเชิญชวนส่งแนวคิดและผลงานคลิปสั้น ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมท้องถิ่นไทย พัฒนาสังคม มั่นคงผู้สูงวัย”
วันที่ 31 ส.ค. 2565 | ผู้เข้าชม 552 ครั้ง | โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ทนส.กยผ.)