โครงการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี งานกาชาดประจำปี 2566

โครงการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี งานกาชาดประจำปี 2566
วันที่ 29 ธ.ค. 2565 | ผู้เข้าชม 739 ครั้ง | โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ทนส.กยผ.)

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี งานกาชาดประจำปี 2566
ผู้ชนะการประกวดรับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด ชาย - หญิง อายุ 65 ปี ขึ้นไป ทั้งประเภทมีโรคประจำตัว และไม่มีโรคประจำตัว และมีภูมิลำเนาในเขตกรุงเทพมหานคร
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ อาคาร ภปร ชั้น G โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.redcrossfundraising.org ระหว่างวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 - 15.00 น. ในเวลาราชการ

ประกาศผลการตัดสิน ในวันที่ 12 - 20 มิถุนายน 2566

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายภูเบศ จันทรวิรุจ และนายสุธากร แดงเกิด โทรศัพท์ 02-256-4000 ต่อ 3794 , 5389