เชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด ต่างยุค ต่างวัย หัวใจผูกกัน

เชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด ต่างยุค ต่างวัย หัวใจผูกกัน
วันที่ 7 ก.พ. 2566 | ผู้เข้าชม 2,626 ครั้ง | โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ทนส.กยผ.)