แบบสำรวจการเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นผู้สูงอายุ เพื่อสำรวจการเตรียมความพร้อมของประชาชน อายุ 18-59 ปี ทั่วประเทศ

แบบสำรวจการเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นผู้สูงอายุ  เพื่อสำรวจการเตรียมความพร้อมของประชาชน อายุ 18-59 ปี ทั่วประเทศ
วันที่ 26 เม.ย. 2566 | ผู้เข้าชม 1,797 ครั้ง | โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ทนส.กยผ.)

กรมกิจการผู้สูงอายุ ขอเชิญชวนประชากร "อายุ 18-59 ปี" ตอบแบบสำรวจ
สแกนเพื่อทำแบบสำรวจ
หรือกดที่ URL http://shorturl.at/vzLO7