การจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ​ ปี 2565

การจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ​ ปี 2565
วันที่ 11 ก.ย. 2566 | ผู้เข้าชม 26,142 ครั้ง | โดย กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ

การจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ​ ปี 2565

ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้เงินเพิ่ม คนละ 100 บาท 6 เดือน = คนละ 600 บาท
วิธีการดำเนินการเพื่อรับเงิน
1. ไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารและผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน (เงินจะโอนผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น)
2. ผู้สูงอายุ (ป่วย/ติดเตียง/พิการ) มอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปดำเนินการยืนยันตัวตนแทนได้ เพื่อรับเงินผ่านบัญชีของผู้ที่ได้มอบอำนาจ

ถ้าท่านใดยืนยันตัวตนและผูกพร้อมเพย์แล้ว รอรับเงินได้เลย วันที่ 12-14 กันยายนนี้ ค่ะ

ที่เหลือทยอยไปยืนยันตัวตนและผูกพร้อมเพย์ ก็จะได้ตามรอบในตาราง ????