รวมพลัง คน ผส. ต่อต้านยาเสพติด

รวมพลัง คน ผส. ต่อต้านยาเสพติด
วันที่ 10 มิ.ย. 2567 | ผู้เข้าชม 587 ครั้ง

รวมพลังไทยสร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชา

กรมกิจการผู้สูงอายุ ขอร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๗ ภายใต้กรอบแนวคิด "รวมพลังไทยสร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชา" และขอเชิญชวนหน่วยงานในกำกับ พร้อมด้วยข้าราชการทุกคนร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อภายในสำนักงาน อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน หรือช่องทางอื่น ๆ 

โดยสามารถ ดาวน์โหลด แบนเนอร์ หรือ สื่อประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) 

ที่ URL --> https://drive.google.com/drive/folders/1YHbEBAar4QXqisZL2pw0nCPJvKdTZsx0