ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการด้านเทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะโครงการ Smart City Summit 2021

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการด้านเทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะโครงการ Smart City Summit 2021
วันที่ 29 มี.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 42 ครั้ง

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการด้านเทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะโครงการ Smart City Summit 2021