ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด
วันที่ 4 มิ.ย. 2564 | ผู้เข้าชม 36 ครั้ง

คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ประธานศาลปกครองสูงสุด ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด