ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส่วนการเงิน และส่วนบัญชีและงบประมาณฝ่ายบริการการเงิน

ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส่วนการเงิน และส่วนบัญชีและงบประมาณฝ่ายบริการการเงิน
วันที่ 9 ก.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 65 ครั้ง

สำนักงานธนานุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส้่วนการเงิน และส่วนบัญชีและงบประมาณฝ่ายบริการการเงิน