แจ้งทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสมทบภายใต้โครงการ S-TOP หลักสูตร “2nd Online Training on Policy on Long-Term Care and Living-Support for Older Adults”

แจ้งทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสมทบภายใต้โครงการ S-TOP หลักสูตร “2nd  Online Training on Policy on Long-Term Care and Living-Support for Older Adults”
วันที่ 16 ก.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 77 ครั้ง