ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคู่มือการป้องกันความพิการในผู้สูงอายุ จำนวน 2500 เล่ม และแนวทางการดูแลผู้สูงอายุซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จำนวน 2500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคู่มือการป้องกันความพิการในผู้สูงอายุ จำนวน 2500 เล่ม และแนวทางการดูแลผู้สูงอายุซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จำนวน 2500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 14 ก.ย. 2564 | ผู้เข้าชม 54 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคู่มือการป้องกันความพิการในผู้สูงอายุ จำนวน 2500 เล่ม และแนวทางการดูแลผู้สูงอายุซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จำนวน 2500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง