ชวนคิด ชวนคุย ครั้งที่ 3 วันที่ 13/01/2564

ชวนคิด ชวนคุย ครั้งที่ 3 วันที่ 13/01/2564
วันที่ 18 ม.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 586 ครั้ง

ชวนคิด ชวนคุย สุนทรียสนทนา
สุนทรียเสวนา อพม.อพมส.พมจ.ปี 64
กรอบการพัฒนาระบบงาน อพมส