ชวนคิด ชวนคุย ในรูปแบบสุนทรียสนทนา หัวข้อ “ชีวิตและความตาย”

 ชวนคิด ชวนคุย ในรูปแบบสุนทรียสนทนา  หัวข้อ “ชีวิตและความตาย”
วันที่ 20 ม.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 1,634 ครั้ง

heartชวนคิด ชวนคุย ในรูปแบบสุนทรียสนทนา 
หัวข้อ “ชีวิตและความตาย”heart

     กาลเวลาพาเราเข้าหาความตายในทุกขณะ หากไม่เตรียมพร้อมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ จะมาเตรียมเอาในวาระสุดท้ายนั้นจะทันหรือ
     นี่เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้พาจิตพาใจของเรากลับมาใคร่ครวญเกี่ยวกับชีวิตและความตาย เพราะชีวิตเป็นสิ่งมีค่า และความตายก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของชีวิต
     ด้วยตระหนักในความสำคัญ กรมกิจการผู้สูงอายุจึงกำหนดหัวข้อ “ชวนคิด ชวนคุย” ในรูปแบบสุนทรียสนทนา ครั้งที่ 4 ประจำวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 08.30 - 10.00 น. เรื่อง “ชีวิตและความตาย” ผ่านกิจกรรม “เกมไพ่ไขชีวิต” วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของกรมได้ทบทวนชีวิต และทำความเข้าใจ มุมมอง ความคิด ทัศนคติของตนเองและเพื่อนร่วมงานในแง่มุมเกี่ยวกับชีวิตและความตายมากขึ้น ได้สำรวจความต้องการ สิ่งที่ปรารถนา การเข้าใจสิ่งที่อยู่ภายในของแต่ละคนเป็นพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจ นำไปสู่มิตรภาพที่แน่นแฟ้นและอ่อนโยน 
     โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่ม peaceful death ในการนำการสนทนาพูดคุย...

 heartการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น heart
 - เรียนรู้ 3 สิ่งที่สำคัญ “อะไรคือสิ่งสำคัญ  คนที่สำคัญ  และสิ่งที่ต้องทำ” และลงมือ “ทำ  ทัน  ที”
 - วิธีการสร้างความสุขของแต่ละคนในรูปแบบที่แตกต่างกัน และไม่เหมือนกัน
 - “การตายดี...ก็ตายได้...ถ้าเตรียมดี”
 - “ทบทวนตนเอง การเรียนรู้ตนเอง และเรียนรู้เพื่อนร่วมงาน” เพื่อ “พัฒนาใจ” ตนเอง
 - “ปล่อยวาง...ใจมีสุข”

heart คำถามจากไพ่บางส่วน heart
- ชีวิตช่วงนี้คุณให้เวลากับกิจกรรมใดมากที่สุด
- คุณคิดว่า “การตายดี” คืออะไร
- ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของคุณ ใครคือคนแรกที่คุณอยากขอบคุณ และใครคือคนแรกที่คุณอยาก   ขอโทษ