กิจกรรมชวนคิด ชวนคุย ในรูปแบบสุนทรียสนทนา “โครงการ ๑ กรม ๑ พื้นที่พัฒนา”

กิจกรรมชวนคิด ชวนคุย ในรูปแบบสุนทรียสนทนา 	 “โครงการ ๑ กรม ๑ พื้นที่พัฒนา”
วันที่ 9 ก.พ. 2564 | ผู้เข้าชม 500 ครั้ง