ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมกิจการผู้สูงอายุ ระยะเวลา 6 ปี (พ.ศ. 2565 - 2570)

ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมกิจการผู้สูงอายุ ระยะเวลา 6 ปี (พ.ศ. 2565 - 2570)
วันที่ 25 ม.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 587 ครั้ง

ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมกิจการผู้สูงอายุ ระยะเวลา 6 ปี (พ.ศ. 2565 - 2570)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง