ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่สำหรับเป็นสถานที่ทำการของกรมกิจการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2564 (จำนวน 3 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่สำหรับเป็นสถานที่ทำการของกรมกิจการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2564 (จำนวน 3 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 28 พ.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 109 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่สำหรับเป็นสถานที่ทำการของกรมกิจการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2564 (จำนวน 3 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง