ประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตพร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตพร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 14 ต.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 88 ครั้ง

ประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตพร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง