ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 7 ก.พ. 2565 | ผู้เข้าชม 146 ครั้ง | โดย กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม

ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน) ในช่วงระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ (ผ่านระบบทงไกล)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง