ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 8 ก.พ. 2565 | ผู้เข้าชม 178 ครั้ง | โดย กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม

ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างเช่าบริการระบบ Cloud Server วงจรสื่้อสารสัญญาณและเช่าพื้นที่การวางเครื่อง (CO-location) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง