ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างติดตั้งระบบเสียงและค่าวงดุริยางค์ เครื่องดนตรี 5 ชิ้น จำนวน 2 รายการ ในการจัดโครงการเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ เขจทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างติดตั้งระบบเสียงและค่าวงดุริยางค์ เครื่องดนตรี 5 ชิ้น จำนวน 2 รายการ ในการจัดโครงการเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ เขจทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที
วันที่ 4 เม.ย. 2565 | ผู้เข้าชม 328 ครั้ง | โดย กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างติดตั้งระบบเสียงและค่าวงดุริยางค์ เครื่องดนตรี 5 ชิ้น จำนวน 2 รายการ ในการจัดโครงการเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ เขจทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 ณ ที่ว่าการชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง