ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างงานจ้างปรับปรุงระบบงานกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างงานจ้างปรับปรุงระบบงานกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 4 ส.ค. 2565 | ผู้เข้าชม 696 ครั้ง | โดย กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม

ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างงานจ้างปรับปรุงระบบงานกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง