ร่างประกาศเอกสารประกวดงานจ้างปรับปรุงระบบงานกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

ร่างประกาศเอกสารประกวดงานจ้างปรับปรุงระบบงานกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
วันที่ 14 ก.ย. 2565 | ผู้เข้าชม 31 ครั้ง | โดย กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม

ร่างประกาศเอกสารประกวดงานจ้างปรับปรุงระบบงานกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง