ประกาศเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงระบบงานกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงระบบงานกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 9 พ.ย. 2565 | ผู้เข้าชม 529 ครั้ง | โดย กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม

ประกาศเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงระบบงานกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง