ประกาศ ศพส.นครพนม เผยแพร่แผนจ้างปรับปรุงหลังคาอาคาร 3 ชั้น อาคารเจริญ คุณหญิงวรรณาฯ

ประกาศ ศพส.นครพนม เผยแพร่แผนจ้างปรับปรุงหลังคาอาคาร 3 ชั้น อาคารเจริญ คุณหญิงวรรณาฯ
วันที่ 9 ม.ค. 2566 | ผู้เข้าชม 36 ครั้ง | โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ทนส.กยผ.)