ขอบเขตของงานจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของกองทุนผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขอบเขตของงานจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของกองทุนผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 20 ม.ค. 2566 | ผู้เข้าชม 427 ครั้ง | โดย กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม

ขอบเขตของงานจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของกองทุนผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง