ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างจัดงานรณรงค์สร้างความตระหนักถึงคุณค่า และศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างจัดงานรณรงค์สร้างความตระหนักถึงคุณค่า และศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 22 ก.พ. 2566 | ผู้เข้าชม 595 ครั้ง | โดย กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม

ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างจัดงานรณรงค์สร้างความตระหนักถึงคุณค่า และศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง