สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566 (จำนวน 6 เดือน)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566 (จำนวน 6 เดือน)
วันที่ 3 เม.ย. 2566 | ผู้เข้าชม 410 ครั้ง | โดย กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566 (จำนวน 6 เดือน)