ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยเพื่อให้การบริการผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยเพื่อให้การบริการผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 15 ก.ย. 2566 | ผู้เข้าชม 28 ครั้ง | โดย กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม

ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยเพื่อให้การบริการผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)