ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัตถุดิบศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เพื่อใช้ในการประกอบอาหารเลี้ยงดูผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31- พฤษภาค

 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัตถุดิบศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เพื่อใช้ในการประกอบอาหารเลี้ยงดูผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31- พฤษภาค
วันที่ 13 พ.ย. 2566 | ผู้เข้าชม 481 ครั้ง | โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ทนส.กยผ.)