ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2566  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่ 16 ม.ค. 2567 | ผู้เข้าชม 128 ครั้ง | โดย กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม

ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2566  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เอกสารที่เกี่ยวข้อง