ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อระบบงานเรียกพยาบาล พร้อมติดตั้งภายใน ศพส.บ้านบางแค โดยวิธีประกวดราคา (e- bidding) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อระบบงานเรียกพยาบาล พร้อมติดตั้งภายใน ศพส.บ้านบางแค โดยวิธีประกวดราคา (e- bidding) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่ 1 ก.ค. 2567 | ผู้เข้าชม 90 ครั้ง | โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ทนส.กยผ.)