ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้สแตนเลส จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคา (e- bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้สแตนเลส จำนวน 2 รายการ  โดยวิธีประกวดราคา (e- bidding)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่ 1 ก.ค. 2567 | ผู้เข้าชม 79 ครั้ง | โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ทนส.กยผ.)