ขอบเขตของงานระบบงานเรียกพยาบาล พร้อมติดตั้งภายใน ศพส.บ้านบางแค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขอบเขตของงานระบบงานเรียกพยาบาล พร้อมติดตั้งภายใน ศพส.บ้านบางแค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่ 1 ก.ค. 2567 | ผู้เข้าชม 86 ครั้ง | โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ทนส.กยผ.)