ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2565

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 9 พ.ค. 2565 | ผู้เข้าชม 2,357 ครั้ง | โดย กจ.

ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2565

กำหนดให้ผู้ผ่านการเลือกสรรในลำดับที่ 1 ของแต่ละตำแหน่ง
มารายงานตัว และเริ่มปฏิบัติงาน ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.
ณ สถานที่ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

พร้อมนำเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดมายื่นในวันดังกล่าวด้วย

"รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศ"