ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กรมกิจการผู้สูงอายุ ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กรมกิจการผู้สูงอายุ ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน
วันที่ 22 ก.ย. 2565 | ผู้เข้าชม 225 ครั้ง | โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ทนส.กยผ.)